Edilkamin-cz » Kontrola kotlů

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou (prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba")), přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Naši zákazníci, kteří používají kamna na pelety s teplovodním výměníkem, nebo kotel na pelety a využili v roce 2014 a 2015 naši službu "EdilKamin roční servis" splnili tuto zákonou povinnost již s předstihem a další povinnou kontrolu spalovacího zdroje ( kontrola kotlů v domácnostech ) musejí provést nejpozději do dvou let od posledního "Edilkamin ročního servisu" (datum provedení ročního servisu naleznete na protokolu, který Vám byl vystaven). Roční servis výrobků Edilkamin je vyžadován výrobcem pro zajištění správného chodu těchto výrobků, proto pro nás to není žádná novinka, jen jsme již od roku 2013 započali s implementací kontrolních postupů vrámci služby "Edilkamin roční servis" tak, aby splňovaly požadavky tohoto zákona.
Novinkou to bude pro majitele, kteří používají Edilkamin kamna na dřevo s teplovodním výměníkem nebo Edilkamin krbové vložky na dřevo s teplovodním výměníkem. Tito majitelé budou muset nově zažádat o provedení této kontroly spalovacího zdroje a to nejpozději do 31.prosince 2016.

Pro objednání kontroly využijte náš kontaktní formulář, nebo e-mailovou adresu, popřípadě objednejte kontrolu kotle Edilkamin, kontrolu kamen Edilkamin nebo kontrolu vložky Edilkamin pomocí telefonu na tel. čísle 606 647 416.


Kontroly provádíme pouze na výrobky značky Edilkamin!! Pokud máte výrobek jiné značky, musíte se obrátit na výrobce této značky!!

Upozorňujeme všechny majitele výrobků značky Edilkamin a Italianacamini, že kontroly se vztahují na veškerý sortiment současných i dříve vyráběných kotlů, krbových kamen s teplovodním výměníkem (na dřevo i pelety ) a krbových vložek s teplovodním výněníkem (na dřevo i pelety ).
Jedinými rozhodujícími kriterii jsou
1/ připojení na teplovodní topný systém
2/ příkon vyšší nebo roven 10kW
Pokud Vám bude kdokoli tvrdit cokoliv jiného, důrazně Vám doporučujeme se obrátit s dotazem na MžpČR ( www.mzp.cz ), aby tento orgán jako jediná možná autorita Vám sdělil, jestli Váš spalovací zdroj kontrole podléhá nebo je z této povinnosti vyňat.

Důvodem uveřejnění této zprávy je fakt, že jistý člověk (bohužel však technik této značky) mylně propaguje mezi zákazníky svůj názor, že se tato kontrola vztahuje pouze na výrobky schvalované podle normy EN 303-5 (což je norma pro kotle) a nikoliv na ostatní spalovací zdroje připojené na teplovodní topnou soustavu, které jsou schvalované podle jiných norem EN.. (například krbová kamna s teplovodním výměníkem či krbové vložky s teplovodním výněníkem).

Od takového konání tohoto člověka se plně distancujeme a sdělujeme, že se jedná čistě o jeho soukromý názor, který není ničím podložený a že rozhodně nejde oficiální názor výrobce ani náš.

Zákazníky, kteří se na tohoto člověka obrátili s dotazem ohledně kontroly spalovacího zdroje a kterým byla tato informace sdělena prosíme o kontaktování naší technické podpory na e-mailu: kontrola@edilkamin-servis.cz

Na tuto e-mailovou adresu ( kontrola@edilkamin-servis.cz ) se mohou obracet i zákazníci, KTEŘÍ MAJÍ JAKOUKOLIV ŠPATNOU ZKUŠENOST SE SERVISNÍMI TECHNIKY EDILKAMIN...


Původně jsem se nechtěl k tomuto tématu více vyjadřovat, ale okolnosti a "onen dotyčný pán" mne k tomu nutí svými nepravdivými výroky na svých stránkách... pro informaci uvádím celý jeho zveřejněný článek i zde, aby si každý mohl udělat jasný obrázek o tom co z toho je pravdivé a co ne... pro přehlednost je označím čísly řádků a podle těchto čísel řádků je budu i komentovat a uvádět na pravou míru...

Doplněno 13.1.2017 - Pisatel tento níže uvedený článek ze svého webu stáhnul ( mohu se pouze domnívat, že to udělal jako rekaci po přečtení níže uvedeného ), což však nic nemění na faktu jako takovém, že tento názor zastával a nadále nejspíše i zastává a předpokládám, že jej šíří dále jinými prostředky než umístěním na svých stránkách.... I proto zde tento rozbor nechávám, aby si zákazníci, kteří se s tímto nebo podobným názorem setkají mohli utvořit správný obraz o skutečnosti....

 Citace z dotyčného webu ( včetně chyb, které byly v textu tímto pánem napsány):

Reakce na článek "Kontrola kotlů v domácnosti" Edilkamin servis

1/ Tvůrcem článku je pravděpodobně OSVČ osoba Aleš Kubát z Havlíčkova Brodu.
2/ https://www.edilkamin-cz.cz/edilkamin/kontrola-kotlu
3/ Článek obsahuje chybně interpretované interní informace.
4/ Zejména se jedná, že vyšší váhu má kontrola spotřebiče (kamna, kotle, krby aj.) podle pokynů
5/ výrobce Edilkamin.
6/ Kontrola stacionárního zdroje podle MŽP je nadřazená a je pro výrobky, který nemají povinnou roční
7/ kontroly CAT Edilkamin. Kotel, kamna, krby na pelety na displeji zobrazí "Servis".
8/ Pokud provozovatel nemá vykonanou pravidelnou kontrolu CAT, tak ani není možno vyhotovit kladně
9/ revizi stacionárního zdroje podle Zákona na ochranu ovzduší.

Konec citace z dotyčného webu.

Začneme tím prvním a druhým řádkem...:

Pokud se člověk podívá do odkazu kontaktní formulář na těchto stránkách (viz odkaz na druhém řádku) je zde jasně napsáno kdo je provozovatelem těchto stránek...

Jedná se tedy o konstatování zjevné skutečnosti, která asi zůstává tomotu pánovi skrytá.... jinak si to nedokáži vysvětlit jaký to mělo účel...


nyní k třetímu řádku..:


Předpokládám, že zde jde o konstatování pisatele článku, ovšem bohužel mylné, protože se nejedná ani o chybné interpretování a natož ne interních informací....

Každý kdo si přečte od začátku tuto stánku musí zjistit, že zde žádnou interní informaci nenalezne a jde pouze o veřejné informace čerpané buď ze stránek Mžp, nebo ze Zákona o ochraně ovzduší.. či z veřejně přístupných zdrojů... (což je první odstavec této stránky)

Ve druhém odstavci této stránky je veřejné sdělení zákazníkům, kteří mají výrobky Edilkamin...

Předpokládám, že zde by se mohla skrývat, podle pisatele, ona "chybně interpretovaná interní informace"....

Bohužel ani zde se nejedná o interní informaci (to mohu jako autor potvrdit), neboť je vyvěšena na veřejně přístupných internetových stránkách a tudíž se jedná o veřejnou informaci.... navíc je určena zákaznické veřejnosti, což jen podtrhuje nesmyslnost toho, že by měla býti interní...

Co se týče chybnosti interpretace, nechápu z čeho pisatel vycházel a podle čeho posuzoval jde-li o správné či chybné interpretování těchto informací... Pouze se mohu domnívat, že vysvětlení je pisatelem napsáno na řádcích č. 4 až 9.

Vysvětlení může býti buď takové, že na řádcích 4 - 9 je napsáno to co chybně uvádím, nebo jako druhá možnost mne napadá, že se zde jedná o pisatelovo uvedení informací na pravou míru....

V prvním případě ( to znamená, že že tyto chybné informace jsou uvedeny na těchto stránkách) ať hledám jak hledám, nikde toto v textu nenacházím....


Ve druhém případě (pisatel tímto uvádí podle něho správné informace) se pisatel mýlí a tyto omyly je možné individuálně rozebrat s případnými zájemci....

Pouze se pozastavím u řádků 6 a 7... Kontrola stacionárního spalovacího zdroje, kterou ukládá Zákon o ochraně ovzduší platí pro veškeré stacionární spalovací zdroje tak jak je uvedeno v zákoně č. 201/2012.

Žádné vyjímky, tak jak pisatel uvádí nejsou... nezáleží na tom, jestli mají nebo nemají "povinnou roční kontroly CAT Edilkamin" (omlouvám se čtenářům za tento "češtinský skomol", ale pokud mám být přesný, musím uvádět i přesné výrazy dotyčného pisatele) nebo jak u nás na stránkách tuto službu nazýváme "EdilKamin roční servis"... V zákoně se o něčem takovém nehovoří.....


Vzhledem k tomu, že i pro mne je to už příliš dlouhé uvedu pouze pár základních bodů:

Zákazníci, kteří mají od nás vykonanou službu "EdilKamin roční servis" mají od roku 2013 zároveň i kontrolu stacionárního spalovacího zdroje podle zákona 201/2012 ( protože od roku 2013 již v rámci služby "EdilKamin roční servis" provádíme kontrolu stacionárního spalovacího zdroje dle zákona 201/2012) - to znamená při jedné práci a za jedny peníze!!!!


Provedení služby "povinnou roční kontroly CAT Edilkamin" (omlouvám se znovu čtenářům za tento "češtinský skomol" onoho pisatele) nebo jak u nás toto nazýváme "EdilKamin roční servis" od jiného než našeho technika neznamená, že zároveň byla provedena kontrola stacionárního spalovacího zdroje podle zákona 201/2012!! Provedení takovéto kontroly musí být vždy zakončeno předáním vyplněného dokladu o kontrole, v němž jsou uvedeny kontrolované části zdroje, v ideálním případě se jedná o formulář vydaný Mžp.


POKUD NEOBDRŽÍTE PROTOKOL (DOKLAD) O PROVEDENÉ KONTROLE NIC NIKOMU NEPLAŤTE!!!!Přehled komentářů

 1. Použití formuláře "přidat komentář" (Admin, 10. 2. 2016 17:56:16)

  Z důvodu neustále se opakujících dotazů jsme ukončili možnost vkládání komentářů.
  Výrobky značky Edilkamin, na které se vztahuje povinnost kontroly topného zdroje:
  Kamna na Dřevo s teplovodním výměníkem - nejrozšířenější modely:
  Aqua
  Comfort
  Calidra
  Warm
  Klima a další nové modely.
  Kamna na pelety s teplovodním výměníkem - nejrozšířenější modely:
  Idrofox
  Idrotech
  Idrofast
  Idroflexa
  Ecoidro
  Idropint
  Esprit
  Magic
  Prestige
  Toronto
  Quebec
  Montreal
  Norma
  Mimi
  Mito Idro
  Idrosally
  Idropolis
  Tresor
  Bijoux
  Cameo
  Strass
  Ural
  Fuji
  Ande
  Alpen
  Daisy
  Nelly
  Vložky na pelety s teplovodním výměníkem:
  Idropellbox
  Vložky na dřevo s teplovodním výměníkem:
  Idro 30
  Idro 50
  Idro 70
  Idro 100
  Acquacalor
  Acquatondo
  Thermofire
  H2Oceano
  Aquamaxi
  Kotle na pelety:
  Bering
  Dallas
  Basic
  Ottawa
  Atlanta
  Calgary
  Orlando
  Maxima
  Termika
  Všechny teplovodní kamna a vložky z produkce značky Edilkamin mají vyšší příkon než 10kW a je nutné aby na nich byla provedena kontrola spalovacího zdroje.

 2. Rada (Suchánková, 27. 2. 2016 9:14:17) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den, máme kotel Dakon 2 roky starý a jsme z Ledče N/ Sázavou .Můžete mi prosím říci kdo nebo která firma v místě dělá revize kotlů? děkuji

  1. Re: Rada (Srbová, 25. 10. 2016 8:59:45)

   Prosím o seznam revizorů kotlů na tuhá paliva zn. Dakon, působící na Praze západ v oblasti Libčic n. Vlt. Veliceděkuji

 3. Re:Rada (Admin, 28. 2. 2016 19:27:07)

  Dobrý den. Děláme v tuto chvíli pouze kontroly kotlů značky Edilkamin. Doporučuji se obrátit s tímto dotazem na výrobce Vašeho kotle.

 4. servis (Zbyněk Jiránek, 3. 5. 2016 8:31:10)

  Dobrý den, v roce 2009 jsem zakoupil krbová kamna na dřevo s výměníkem zn. Calidra. Po 7 letech provozu bych potřeboval udělat servis těchto kamen. Kamna mám na chalupě u Jičína. Můžete mně poradit na koho se mám obrátit ?
  Děkuji za info a přeji pěkný den.

 5. RE:servis (Admin, 3. 5. 2016 10:12:18)

  Dobrý den. Na Vaši e-mailovou adresu jsme zaslali požadavek na doplňující informace.

 6. revize (Ševela, 8. 5. 2016 17:07:03)

  Dobrý den, mám kamna Idroflexa. Můžete mi dát kontakt na toho kdo dělá revize ve zlínském kraji?
  Děkuji.

 7. Re.revize (Admin, 9. 5. 2016 9:35:23)

  Dobrý den. na Vaši e-mailovou adresu byl zaslán požadavek na doplnění informací.

 8. revize na tuhá paliva Dakon (Adam, 30. 5. 2016 11:09:56)

  Dobrý den. Jsem z Havl.Brodu a mám kotel na tuhá paliva Dakon asi 3 roky , litinový. Nemohu nikde sehnat kontakt na revizi. Můžete mi poradit? Děkuji a přeji hezký den.

 9. Re:revize na tuhá paliva Dakon (Admin, 30. 5. 2016 11:35:51)

  Dobrý den. Musíte se obrátit na Vašeho prodejce, montážní organizaci nebo na výrobce. Provádíme pouze kontroly výrobků Edilkamin.

 10. revize kotle na tuhá paliva (Josková, 6. 6. 2016 19:34:43)

  Dobrý den,
  prosím o zaslání kontaktu na revizního technika, který provede revizi na kotel Viadrus U22 v Pardubickém kraji. Děkuji Josková

 11. Re:revize kotle na tuhá paliva (Admin, 6. 6. 2016 19:50:38)

  Dobrý den. Obraťte se na výrobce tohoto kotle.

 12. Revize kotle Dakon (Daněk, 8. 6. 2016 14:43:12)

  Dobrý den,
  prosím o zaslání kontaktu na revizního technika pro kotle Dakon v oblasti Turnova, okr. Semily

 13. Re:Revize kotle Dakon (Admin, 9. 6. 2016 12:29:39) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den.
  Na Váš e-mail byl odeslán seznam oprávněných osob výrobce Dakon.

  1. Revize kotle Dakon (Branislav Ilič, 28. 11. 2016 19:51:14)

   Dobrý den
   Prosím Vás , kde mohu získat kontakt na technika , který mi udělá revizi kotle na tuhá paliva ?
   Dakon 418
   Okres HK Prasek
   Děkuji Ilič

 14. revize kotle EMKA (Pokorná, 12. 6. 2016 15:56:16)

  Prosím,kde mohu získat kontakt na revizi kotle EMKA.Děkuji.Pokorna

 15. Re:revize kotle EMKA (Admin, 13. 6. 2016 7:24:02)

  Dobrý den. Obraťte se na výrobce, nebo prodejce těchto kotlů.

 16. Revize kotle H 418 (Jiří Makalouš, 26. 7. 2016 18:51:46) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den,
  prosím o kontakt na technika s oprávněním na revizi teplovodního kotle H 418 v okrese Beroun nebo Praha západ.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Makalouš

  1. Re: Revize kotle H 418 (netik, 20. 10. 2016 15:33:24)

   kdo provadi revizi kotle H418

   1. Re: Re: Revize kotle H 418 (Admin, 21. 10. 2016 9:19:57)

    Dobrý den. Musíte se obrátit na výrobce tohoto kotle. Provádíme kontroly pouze výrobků značky edilkamin.

 17. Re: Revize kotle H 418 (Admin, 26. 7. 2016 18:56:07)

  Dobrý den.
  Musíte se obrátit na výrobce tohoto kotle.
  Kontroly děláme pouze pro výrobky značky Edilkamin.

 18. Revize kamen s výměníkem (Michal, 2. 8. 2016 20:16:42)

  Dobrý den,
  máme kamna Edilkamin Aqua s výkonem do výměníku 6,5 kW. Vztahuje se povinnost kontroly i na tato kamna? Pokud ano, můžete mi poslat kontakt na technika z Prahy Východ?
  Děkuji.

 19. Re: Revize kamen s výměníkem (Admin, 3. 8. 2016 8:43:19)

  Dobrý den.
  Kontroly se vztahují na všechny zdroje s celkovým příkonem nad 10kw. Kamna Auqa mají celkový výkon 11kw a tudíž se tyto kontroly vztahují i na ně. Na Váš e-mail byla zaslána žádost o doplňující informace.

 20. Revize (F, 16. 9. 2016 8:41:15)

  Dobrý den, máme kamna Edilkamin Aqua, vztahuje se ne ně povinnost revize? Kdo zajištuje revizi v regionu Poděbrady, Městec Králové?
  Děkuji

 21. revize (kinacova, 19. 9. 2016 17:48:13)

  Dobry den shanim revizora pro kotel opal polska vyroba louny a okoli prosim o kontakt

 22. Re: revize (Admin, 19. 9. 2016 19:45:33)

  Dobrý den. Provádíme kontroly pouze na kotle Edilkamin. Musíte se obrátit na výrobce Vašeho kotle, nebo prodejce v České republice. Pokud by jste napsala Vaši e-mailovou adresu, tuto odpověď by jsme Vám na ní zaslali.

 23. kontrola kotlů (Pavla, 24. 9. 2016 20:05:34)

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. Bydlíme v podnájmu,tak bych potřebovala vědět kdo bude revizi vyřizovat jestli Pani majitelka nebo my jako podnájemníci. Děkuji

 24. Krbova vložka - kontrola (Tomáš Vrba, 25. 9. 2016 2:21:16)

  Dobrý den mam tuto vložku : Edilkamin Idro 50 bez smyčky - cod. 269840 - krbová vložka s teplovodním výměníkem.

  Vztahuje se na to také revize? Případně kdo by mi ji udělal na Kladensku ?

 25. rada (Markéta, 25. 9. 2016 10:56:27)

  Dobrý den prrosím váas kde mohu získat kontakt na technika na Tachovsku?

 26. revizor pro královehradecký kraj (Tomáš, 25. 9. 2016 13:15:24)

  Dobrý den,
  Nemáte prosím někdo kontakt na revizora pro královehradecký kraj?nikde to nemůžu najít

 27. RE:revizor pro královehradecký kraj (Admin, 25. 9. 2016 20:01:14)

  Dobrý den. Provádíme kontroly pouze na kotle Edilkamin. Musíte se obrátit na výrobce Vašeho kotle, nebo prodejce v České republice. Pokud by jste napsal Vaši e-mailovou adresu, tuto odpověď by jsme Vám na ní zaslali.

 28. Edilkamin Idro 50 (Rejnart, 26. 9. 2016 8:15:09)

  Dobrý den,
  můžete mi dát kontakt na revizního technika v okolí Mladé boleslavi?
  Kolik cca stojí první revize, do jaké emisní třídy spadá tato vložka?
  Děkuji.

 29. Edilkamin Aqua s výměníkem (Tomáš, 27. 9. 2016 13:45:39)

  můžete mi doporučit technika na revizi kamen ...bydlím Praha 9 ...díky

 30. Revize Edilkamin Ecoidro (Ales Povoln, 27. 9. 2016 19:31:22) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den,
  dovolte mi prosím poptat revizi Edilkamin Ecoidro kamen. V provozu od roku 2011.
  Nic jim nechybí kromě "razítka" :)

  Děkuji

  1. Re: Revize Edilkamin Aquatondo 29 (Tomáš Hájek, 7. 11. 2016 15:14:54)

   Prosím o revizi teplovodního krbu na adrese Bělá 108, Turnov 51101. tel.:602209626.
   S pozdravem

 31. calidra (lubos bejblik, 28. 9. 2016 12:27:38)

  Tak se hlasim,muj tlf je 608,,,,,,,,,5.10.budu v cz

 32. revize kotle na tuha paliva (Dalibor Orlita, 5. 10. 2016 16:30:12)

  Dodry den.
  Bydlím v Novém Jicíně,mám kamna Idrotech a chtěl bych se vás zeptat,zda mi poradíte,jestli musím mít na tyto kamna revizi provedenou do konce tohoto roku dle zákona a zda je v našem oklí někdo,kdo tuto revizi může provádět. Děkuji za odpověď.
  Orlita

 33. Edilkamin Aqua (Miroslav Horňák, 6. 10. 2016 9:29:43)

  Dobrý den, můžete prosím poslat kontakt na revizi krbových kamen Aqua?
  Děkuji s pozdravem Miroslav Horňák,

 34. nejbližší revizor (Denisa Dvořáková, 6. 10. 2016 17:39:21)

  Dobrý den, sháním revizora kolem České Lípy děkuji. A mám dotaz. Topíme i Elektro kotlem máme kombinované vytápění. Elektrokotel a krbovou vložku s výmněníkem. Musí i v tomto případě revize? Děkuji mnohokrát za odpověď. S pozdravem Dvořáková

 35. Edilkamin Agua (Richard, 10. 10. 2016 15:50:22) | Zobrazit odpovědi

  dobrý den, mám instalované vaše kamna Aqua v roce 2009, od roku 2011 jsou nepoužívané, pouze jako rezerva, pokud by případně vypadl elektrokotel. Jako to vidíte z pohledu revize? Navíc v podkladech je uveden výkon potenza utile globale - asi výkon skutečný - 9 kw. /pozenza bruciato je tedy 12,5 kW./ . Děkuji za názor, respektive případná revize by tedy byla v oblasti Mníšku pod Brdy, kolik by byla cena? Děkuji Richard

  1. Re: Edilkamin Agua (Admin, 10. 10. 2016 15:55:39)

   Dobrý den. V zákoně se hovoří o celkovém příkonu (tudíž celkový výkon jak do vody tak do vzduchu přepočítaný účinností kamen) a ten je vyšší než 10kw. To že nejsou požívány nehraje roli... pokud by nebyly napojeny na topný okruh pak už by byla situace jiná..

 36. Revize kámen edilkamin (Miroslav Pistulka, 10. 10. 2016 17:12:45)

  Dobrý den.Muzu dostat kontakt na revizi kámen edilkamin.Jsem od Pacova na Vysočině a kolik to asi stojí.diky za odpověď.

 37. revize kotle na tuhá paliva (Olga Máčalová, 14. 10. 2016 8:12:10)

  Dobrý den,prosím o kontakt na revizora na kotel na tuhá paliva.Jedná se o okres Hodonín. Děkuji

 38. Kontrola kotle (Jaroslava Smutná, 17. 10. 2016 12:45:05)

  Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o zaslání kontaktu na technika, který provádí kontroly na Vaše kotle v JČ okr. ČB.
  Děkuji Smutná

 39. edilkamin (František Čížek, 17. 10. 2016 13:38:08)

  Prosím, kdo provádí revize na kotel edilkamin confort.

 40. revize kotle na pevná paliva (Ondřej Pavel, 19. 10. 2016 9:05:07) | Zobrazit odpovědi

  Bydlím v Hlušovicích,Luční 78 a marně sháním někoho na revizi kole Dakon Prosím o pomoc Olomoucko

  1. Re: revize kotle na pevná paliva (Admin, 21. 10. 2016 9:21:38)

   Dobrý den. Musíte se obrátit na výrobce tohoto kotle. Provádíme pouze kontroly výrobků značky Edilkamin.

 41. Revize kotle (Zdeněk Lanc, 23. 10. 2016 14:55:29)

  Mám kotel Aqua 11 kw .
  Jsem z Lubence PSČ 44101.
  Sdělte mi prosím kontakt na nejbližšího r.technika.
  Děkuji.

 42. revize kamen (Lešikar, 23. 10. 2016 19:20:56)

  Dobrý den.
  Sdělíte mi, prosím, kdo dělá revize kamen Edilkamin na tuhá paliva od 10kW, v okrese Ústí nad Orlicí, Svitavy a Zábřeh? Předem děkuji .

 43. revize Idro 50 (Psotová, 24. 10. 2016 14:44:10)

  Dobrý den, máme krbovou vložku značky Idro 50. Můžete mi prosím říci kdo provádí revize? Jsme z Plzně-jihu.

  Děkuji Psotová

 44. Revize krbu Acquatondo 22 (VLASTIMIL LUKŠÍK, 24. 10. 2016 17:24:59)

  Dobrý den, potřeboval bych udělat revizi krbu Edilkamin Acquatondo 22. Můžete mi pomoci to vyřešit.
  Děkuji.

  Vlastimil Lukšík

 45. Revize (Miroslav Janeček, 24. 10. 2016 17:47:57)

  Dobrý den , máme krbovou vložku s výměníkem -Acquatondo 22 PLUS. Můžete mi prosím sdělit , kdo v nejbližším okolí provádí revize tohoto výrobku.

 46. Krbová vložka Edilkamin - revize (Ilona Koláčná, 24. 10. 2016 18:19:17)

  Dobrý den,

  potřebuji provést revizi, kontrolu krbové vložky Edilkamin.
  Ilona Koláčná

 47. dotaz (Tomáš Gráb, 24. 10. 2016 21:46:56)

  Dobrý den
  Mám dotaz jestli by bylo možne , proškoškolit na revize vašich kamen.
  Už mám revizní zkoušky na několik typu kotlu a v okoli Jablonce nad Nisou mám namontovaných asi 5 vašich krbu .

  Děkuji za odpověd

 48. revize kotlu (Zdenka, 25. 10. 2016 9:54:53) | Zobrazit odpovědi

  Donry den potrebuju sehnat revizora na kotel Dakon.Dekuji

  1. Re: revize kotlu (Admin, 31. 10. 2016 6:54:02)

   Dobrý den.
   Provádíme kontroly pouze na výrobky značky Edilkamin.
   Musíte se s dotazem obrátit na výrobce Vašeho kotle.

   1. Re: Re: revize kotlu (Jana Luklová, 9. 12. 2016 12:34:26)

    Dobrý den, máme krbovou vložku Edilkamin Idro 50, prosím o zaslání telefonního čísla na revizního technika.
    Děkuji Luklová

   2. Re: Re: revize kotlu (Merglevsky Milan, 14. 12. 2016 20:23:54)

    Dobrý den,mám litinový kotel značky KZ3K.Sdělte mi prosím,kdo by mi udělal revizi na trutnovsku,Děkuji,s pozdravem Merglevský Milan

 49. revize (vlasta suchý, 25. 10. 2016 20:15:55) | Zobrazit odpovědi

  Jak nebo co doložím úřadu města nebo obce s rozšířenou působností, který si vyžádá potvrzení o revizi kotle, když kotel na tuhá paliva vůbec nemám. Komín na střeše sice je z dřívějška, ale topím elektřinou? Děkuji V.S Plzeň

  1. Re: revize (Admin, 26. 10. 2016 8:07:07)

   Dle zákona by měl být nepoužívaný komín viditelně označen, že je nepoužívaný... Pokud se z něj nebude kouřit a nepůjdou z něj ani "tetelící se teplé spaliny", pak si myslím, že kontrola asi nezazvoní u Vašich dveří.. Pokud se tak i přesto stane, pak nezbývá, než kontrole ukázat jak a čím topíte a že na komín není připojen žádný spotřebič.

 50. Revize kotlu (Pátek, 27. 10. 2016 18:44:00)

  Dobrý den,cena revize a dopravy?

 51. Revize kotle (Tereza, 30. 10. 2016 19:10:20) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den mám doma kotel viadrus dal by mi prosím někdo kontakt na revizora týkalo by se to Zlínského kraje. Děkuji.

  1. Re: Revize kotle (Admin, 31. 10. 2016 6:53:24)

   Dobrý den.
   Provádíme kontroly pouze na výrobky značky Edilkamin.
   Musíte se s dotazem obrátit na výrobce Vašeho kotle.

 52. Revizní technici (Martin, 31. 10. 2016 11:44:40) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den, je možné využít i revize od některého z techniků v tomto seznamu http://kalkulackaenergie.com/seznam-techniku-pro-revizi-kotlu-na-tuha-paliva/ , nebo je doporučujete využít raději vaše ověřené servisní partnery? Děkuji

  1. Re: Revizní technici (Admin, 31. 10. 2016 12:29:06)

   Dobrý den.
   Kontroly spotřebičů značky Edilkamin provádějí naši technici, v seznamu viz odkaz naše techniky nenajdete.
   Pokud budete mít zájem o zařazení do servisního plánu, pošlete e- mailem svoji adresu, telefon a model spotřebiče.
   Adresu ani kontakt nevpisujte do těla tohoto formoláře.

 53. žadost o kontakt (radek Filip, 2. 11. 2016 17:09:28)

  vDobrý den vlastnim teplovodní kamna Aqua -edilkamin , prosim o zaslani kontakt na technika pro povinnou kontrolu kamen, bydlim okr. beroun, středočeský kraj

 54. Revize kamen EdilKamin (Václav Uhlíř, 4. 11. 2016 9:11:12)

  Dobrý den, před lety jsem zakoupil EdilKamin Calidra s výměníkem. S ohledem na stávající rozmezí prosím o sdělení, zda se na mne vztahuje povinnost revize (dokumentace neuvádí jmenovitý příkon, ale přibližný výkon v kW do vody) a zda v okolí Dvora Králové máte zastoupení k provedení revize.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Uhlíř

 55. revize (Ing. Jan Řehoř, 10. 11. 2016 9:31:05)

  Dobrý den, mám krbová kamna s výměníkem AQUA. Před cca 3 týdny jsem telefonicky mluvil s vaším pracovníkem a ten mě slíbil, že přijedete. Platí to? Koloděje nad Lužnicí.

 56. Kontrola (Pavel Krsek, 10. 11. 2016 19:29:28)

  Dobrý den,
  máma kamna edilkamin ecoidro, je možné ještě stihnout danou "povinnou" kontrolu do konce roku? Jaká je cena?  Dejte mi prosím vědět. S pozdravem Pavel Krsek

 57. Revize krbové vložky (Jiří Slováček, 11. 11. 2016 10:30:20) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den,
  Vzhledem k tomu, že při kolaudaci byl uveden zdroj vytápění elektrokotel a krb je pouze jako doplňkový, mám povinnost také revizí?
  Děkuji

  1. Re: Revize krbové vložky (Admin, 20. 11. 2016 10:48:47)

   Dobrý den.
   Ano musíte mít kontrolu topného zdroje..

 58. revize krbové vložky (Petr Stanko, 18. 11. 2016 9:52:18)

  Dobrý den,

  prosím o seznam revizních techniků na jihu Čech, kteří dělají krbové vložky s teplovodním okruhem.

  Děkuji Petr Stanko

 59. Dotaz na kontrolu vložky (Martin Hrnčíř, 18. 11. 2016 10:35:37)

  Dobrý den, mám krb. vložku IDRO. Zákonná povinnost mě nutí nechat provést zkoušku zdroje tepla do konce roku. Máte servisního technika v okrese Náchod? Kolik stojí zkouška a kolik cestovné?

 60. Revize krbové vložky (Tomáš Zelenka, 18. 11. 2016 10:59:56)

  Dobrý den,
  mám krbovou vložku Edilkamin Acquatondo 22 oblá.
  Můžete mi prosím říci (poradit), kdo nebo která firma provádí revize těchto krb. vložek a to v okolí Plzně, Plzeň-jih, nebo Klatovy.

  Za odpověď předem děkuji
  T. Zelenka

 61. revize krbové vložky (Petr Klepáč, 19. 11. 2016 7:19:07)

  Dobrý den mám krbovou vložku Edilkamin Aqutondo 33a potřeboval bych revizi.Jsem ze Všenor Praha Západ.Napište mi prosím volný termín a částku.Děkuji Klepáč.

 62. REvizE Idro 50 (Jan Hnilo, 19. 11. 2016 19:34:00)

  Dobrý den mám Idro 50. Potřeebuji revizi..?Popř.Kolik by stála ?Bydlím v Rýmařově 79342 Janovice .děkuji

 63. REvizE Idro 50 (Jan Hnilo, 19. 11. 2016 19:34:00)

  Dobrý den mám Idro 50. Potřeebuji revizi..?Popř.Kolik by stála ?Bydlím v Rýmařově 79342 Janovice .děkuji

 64. IDRO (Ilona Urbánková, 19. 11. 2016 19:53:01) | Zobrazit odpovědi

  Dobrý den, snažila jsem se sehnat více informací ohledně výrobce krbové vložky s výměníkem, kterou máme doma. Jediné dvě informace co mám k dispozici je název IDRO a výkon cca 27kW. Je tedy EdilKamin výrobcem?
  Pokud ano, poprosím Vás o zaslání informací revize tohoto zařízení - objednávka Vašich služeb, popř. kontaktní osoba v okolí Slavkov u Brna (okr. Vyškov), přibližná cena, požadavky atd.

  1. Re: IDRO (Admin, 20. 11. 2016 10:16:04)

   Dobrý den.
   Podle těchto infotmací nemohu určit model. prosím pošlete fotku krbu.

 65. revize kotle (Hana, 20. 11. 2016 15:43:42) | Zobrazit odpovědi

  Prosím o sdělení, kdo by udělal revizi kotle EMKA 1,9m2 výrobce ŽD Bohumín, jedná se o trutnovsko. Děkuji

  1. Re: revize kotle (Admin, 20. 11. 2016 15:47:03)

   Dobrý den,
   musíte se obrátit na výrobce tohoto kotle... provádíme kontroly pouze na výrobky značky Edilkamin.

 66. kontrola kotle (Luboš Matuška, 21. 11. 2016 1:28:54)

  Dobrý den
  Žádám o provedení kontroly krbových kamen s výměníkem Comfort rok výroby 2008. Kontrolu potřebuji do konce roku, na adrese Bačetín 130 Dobruška 51801.

 67. Kontrola kamen (Jiří Horálek, 21. 11. 2016 11:10:24)

  Dobrý den, jaká je cena kontroly kamen Edilkamin Ecoidro a na koho se obrátit? Kamna fungují správně, ale nikdy nebyla servisována ani zapojena Vašim autorizovaným technikem (ale byla zapojena odbornou topen. firmou). Vlašimsko. Díky.

 68. Revize kotlů (Zdeněk Dohnal, 22. 11. 2016 14:46:02)

  Dobrý den, můžete mi poslat seznam techniků na revize Vašich kotlů (IDRO 50) v okolí Valašského Meziříčí? Děkuji

 69. revizní technik (Kobza, 22. 11. 2016 21:11:49)

  Dobrý den, můžete mi zaslat kontakt na revizního technika v okolí České Třebové . Jsem majitelem krbových kamen edilkamin comfort .
  Děkuji Kobza

 70. kontrola krbu teplovodniho (bureš, 23. 11. 2016 17:44:47)

  region Pardubice

 71. kontrola kotle (Michal Drga, 24. 11. 2016 19:01:45)

  Dobrý den, mám teplovodní kamna Calidra, bydlím v Ostravě. Potřebuji nechat provést kontrolu technického stavu a provozu. Máte zde nějakého zástupce? Jaká by byla cena? Děkuji za odpověď. Michal Drga

 72. revize Edilkamin - Comfort (Martin, 26. 11. 2016 11:07:22)

  Dobrý den, doporučte mi prosím technika na revizi výše uvedeného kotle v oblasti Brno / Blansko / Vyškov

  Děkuji

 73. Dobrý den, (Nikitinskij Ivan, 27. 11. 2016 13:49:51)

  prosím Vás kdo mi urobí kontrolu krbových kamen s výmeníkom "CALIDRA COMFORT". Ďakujem.
  Nikitinskij

 74. Revize krbove vlozky (Dana Babkova, 28. 11. 2016 2:43:34)

  Dobry den,prosim Vas mate kontakt na nejakeho revizora okoli Klatov,Plzne?Dekuji za odpoved.

 75. kontrola kotle Edilkamin Aqua (Markéta Světlíková, 28. 11. 2016 10:29:26)

  Chtěla bych si objednat kontrolu kotle.Také sháním levou šamotovou desku.
  Jsem z obce Řetová u Ústí nad Orlicí.
  Napište, jestli jsem na dobré adrese a co mohu udělat.
  Markéta Světlíková

 76. Revize kamen Edilkamin (Vladimír Doležal, 28. 11. 2016 17:31:32)

  Dobý den.Prosím o zaslání kontaktu na revizního technika.Kamna se nacházejí v obci Litenčice.Děkuji za zprávu.Doležal

 77. Revize (Jiří Půlpán, 28. 11. 2016 20:57:12)

  Dobrý večer, mám kamna Warm. Bydlím v okrese Trutnov.Jak daleko dojíždíte na revize?Popřípadě jaká by byla cena.
  Děkuji za odpověď J.Půlpán

 78. Revize (Němeček, 29. 11. 2016 16:44:44)

  Dobrý den,

  prosím o info, kolik bude stát revize na kamna EDILKAMIN ECOIDRO.Jsem z Oskořínka okr. Nymburk.Děkuji S pozdravem Němeček

 79. revize krbových kamen Šumperk (Josef Unzeitig, 30. 11. 2016 18:26:21)

  Dobrý den, nevíte o někom, kdo dělá revize na krbová kamna s výměníkem Edelkamin comfort 130mm v Olomouckém kraji, nejlépe okres Šumperk?

 80. kotel Edilkamin Aquatondo (Sabina Horáčková, 1. 12. 2016 8:21:17)

  Dobrý den, můžete mi prosím zaslat kontakt na revizního technika v Pardubickém kraji? Děkuji
  Horáčková Sabina

 81. kontakt na revizního technika (Standa Kotršál, 1. 12. 2016 18:10:49)

  Dobrý den,

  mám krbovou vložku Idro 50 a chtěl bych se zeptat na kontakt na revizního technika na okrese Nymburk popřípadně blízko Lysé nad Labem

  Díky za Info

  Standa Kkotršál

 82. edilakmin aqua (Michal, 1. 12. 2016 19:56:58)

  Dobrý den, prosím o kontakt na revizního technika. Okres Jindřichův Hradec.
  Děkuji

 83. Kontakt na revizního technika (Vlastimil Němejc, 1. 12. 2016 21:05:16)

  Dobrý den, prosím o zaslání kontaktu na revizního technika pro krbovou vložku Idro 50. Místo bydliště Strakonice.
  Děkuji s pozdravem Vlastimil Němejc

 84. Revize vložky Edilkamin (Fritsch Jaroslav, 3. 12. 2016 15:47:00)

  Dobrý den,p potřeboval bych udělat revizi na kamna Idro 50. Mohu požádat o kontakt? Děkuji.

 85. revize (Hošek Václav, 8. 12. 2016 19:38:28)

  Dobrý den.
  Prosím o kontakt na revizního technika na krb.vložku IDRO 50.

  Děkuji

 86. Kontrola kotle na Ecoidro (Jan Ledašil, 12. 12. 2016 12:22:07)

  Dobrý den,
  chtěl bych u Vás poptat kontrolu kotle Ecoidro, kotel je umístěn v rodinném domku v obci Kořenice u Kolína. Jaká je cena a případný možný termín na provedení?

  S pozdravem

  Jan Ledašil

 87. Aquatondo 22 (Martin Koníček, 12. 12. 2016 20:06:48)

  Dobrý den,
  používám krbovou vložku Aquatondo 22 od výrobce Edil Kamin. Můžete mi prosím zaslat kontakt na revizního technika pro Zlín? Děkuji.
  S pozdravem, Martin Koníček

 88. Kamna s teplovodním výměníkem COMFORT (Dana Bártová, 13. 12. 2016 8:52:20)

  Dobrý den, prosím o informaci, zda se povinná revize týká i výše uvedených italských kamen. Děkují, Bártová.

 89. Revize krbové vložky (Veronika Myslíková, 13. 12. 2016 9:47:43)

  Dbrý den, prosím o kontakt na revizního technika pro Plzeňský kraj - Sušice. Děkuji Myslíková

 90. Je nutná kontrola (Miroslav Hudák, 13. 12. 2016 10:46:08)

  Dobrý den,

  rád bych se Vás zeptal, zda se vztahuje zákon o povinné kontrole také na kamna ecoidro IDROFLEXA

  Děkuji

  S pozdravem

  Ing. Miroslav Hudák

 91. Revize kamen (Petra Černá, 14. 12. 2016 19:41:02)

  Dobrý den,ráda bych Vás požádala o kontakt na technika, který provádí revize ve středních čechách. Jedná se o Břežany II u Českého brodu. Předem děkuji Černá Petra

 92. kontrola (Zdeněk Čtvrtniček, 14. 12. 2016 20:04:27)

  krbová kamna Calidra

 93. Kontrola krbové vložky (Mráz Vladislav, 15. 12. 2016 11:44:11)

  Dobrý den,
  prosím o kontrolu krbové vložky EDILKAMIN IDRO 50. Jsem z okresu Rychnov nad Kněžnou, .

  Děkuji za odpověd Mráz

 94. Technicky list (Karel Just, 16. 12. 2016 16:48:52)

  Dobry den.V roce 2010 jsem zakoupil kamna Edilkamin Aqua a pro revizni kontrolu je vyzadovan technicky list techto kamen,mohli by jste mi technicky list zaslat emailem nebo zaslat seznam technika,ktery mi ho posle?Dekuji Just ,Šluknovsky vybezek

 95. revize (Jaroslav Křepelka, 18. 12. 2016 8:39:49)

  Dobry den,mam od vás zakoupenou krbovou vložku idro 70. Potřeboval bych od vás revizi . Je možné mě kontaktovat jestli mě revizi provedete? Lokalita je Vysoké Myto a tel. na mě je . Děkuji s pozdravem Křepelka.

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.


Ceník Edilkamin 2019
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2017 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2018 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616