Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie produktů EdilKamin Krbová kamna na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko kamna na dřevo.png (normální)

 Technologie produktů - kamna na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez teplovzdušná kamna.jpg (normální) 

    (A)  Vstup primárního vzduchu

    (B)  Regulace primárního vzduchu

    (C) Výstup primárního vzduchu

    (D) Vstup sekundárního vzduchu   

    (E)  Výstup teplého sek. vzduchu

    (F)  Ventilátor (některé modely)

    (G)  Výstup teplého vzduchu

    (H)  Topeniště

    (I)   Popelník

    (L)   Spaliny

    

 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušná kamna na dřevo jsou určeny k vytápění prostřednictvím ohřevu vzduchu. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která ohřívá plášť topeniště. Proud vzduchu proudí mezi pláštěm topeniště a vnějším pláštěm kamen, čímč zároveň ochlazuje plášť topeniště. Ohřátý vzduch proudí zpět do místnosti. Společně s ohřevem proudu vzduchu je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů teplovzdušných kamen je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části kamen.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. U některých modelů je sekundární vzduch směrován za dvojiá záda topeniště, kde je ohříván. Ohřátý vystupuje otvory v zadní části topeniště. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.


Ceník Edilkamin 2019
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2017 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2018 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616