Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie teplovzdušných produktů EdilKamin na pelety

tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko kamna na pelety.png (normální) 

Technologie Air produktů - kamna na pelety

 Technologie modelů Top line
  

Technologie produktů řezy - Řez Top line.jpg (normální)

    (A)  Ovládací panel

    (B)  Zásobník pelet

    (C)  Výstup vzduchu č. 2

    (D)  Výstup vzduchu č. 1

    (E)  Topeniště z litiny

    (F)  Prosklená dvířka

    (G)  Popelník

    (H)  Výměník spaliny/vzduch

  

Technologie modelů Alba line

 

     Technologie produktů řezy - Řez Alba line.jpg (normální)(A)  Pelety

    (B)  Šnekový podavač pelet

    (C)  Motor šnekového podavače

    (D)  Topeniště

    (E)  Zapalovací odpor

    (F)  Výstup spalin

    (G)  Teplovzdušný ventilátor

    (H)  Výstup teplého vzduchu

    (I)   Ovládací panel

    (L)   Spalinový ventilátor

  Technologie modelů Iris plus

Technologie produktů řezy - Řez Iris plus.jpg (normální)

    (A)  Pelety

    (B)  Šnekový podavač pelet

    (C)  Motor šnekového podavače

    (D)  Topeniště

    (E)  Zapalovací odpor

    (F)  Výstup spalin

    (G)  Teplovzdušný ventilátor

    (I)   Výstup teplého vzduchu

    (L)   Ovládací panel

    (M)   Spalinový ventilátor

Technologie modelů Evolution line

Technologie produktů řezy - Řez Evolution line.jpg (normální)

    (A)  Pelety

    (B)  Šnekový podavač

     (C)  Motr šnekového podavče

    (D)  Topeniště

    (E)  Zapalovací odpor

    (F)  Spalinový ventilátor

    (G)  Výstup spalin

    (H)  Výstup vzduchu č. 1

    (I)   Výstup vzduchu č. 2

    (L)   Výstup vzduchu č. 3

                                                         (M)  Ovládací panel

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušná kamna na pelety jsou určena k vytápění objektu teplým vzduchem. Princip činnosti teplovzdušných kamen na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - vzduch, který je vháněn do vytápěného objektu teplovzdušným ventilátorem jež je součástí kamen. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z topeniště a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování. Společně s ohřevem vzduchu ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti. 

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů kamen na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru. Přívod primárního vzducu je vyústěn v zadní části kamen. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě vzduchu v objektu. Při dosažení požadované referenční teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po odchlazení teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí vzduchu na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech kamen neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření.
Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostateční nárust teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jetli k němu fakticky došlo či ne.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, který se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.


Ceník Edilkamin 2019
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2017 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2018 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616